Tarot, I´ting, Symbolon

Výkládání karet je staré jako lidstvo samo, proto je pro práci s duší tarot názorný a podpůrný.

Při své práci používám Tarotové a mariášové karty, predikce pomocí I´tingu a Symbolonu...taroty a orákula jsou velmi nápomocným prvkem při orientaci v abstraktním světě duševní oblasti. Duše jim přirozeně rozumí a člověku je tím poskytnut názorný vhled do tajů sebe sama.

Díky jednoduchým symbolům, které jsou na tažených kartách vyobrazeny při výkladu může člověk snáze navnímat a pojmenovat síly, které v něm žijí a kam mají tendenci směřovat...hlubinná psychologie je nazývá archetypy.

Karty a I´ting vykládám jako samostatný osobní výklad (vztahy, vhled do potřeb duše, směřování života,...); často je používám pro dokreslení niterného rozpoložení klienta při individuálních sezeních.

Vytvořte si webové stránky zdarma!