Arteterapie

z Arteterapie využíváme techniku volné malby, která Vám pomůže

  • Prožívat radost a spontánnost
  • Odstranit vtíravé myšlenky
  • Osvobodit se od různých závislostí
  • Znovuobjevovat dětskou hravost 

Arte-terapeutickou techniku volné malby

používám v systému Quinta Essentia,
který obnovuje tvořivou energii

Ta se objevuje v mnoha životních oblastech

  • Osobní a profesní život
  • Adaptabilita a flexibilita ke změnám
  • Vzorce chování a myšlení
  • Fyzické i psychické zdraví

Co je Arteterapie?

Je to velmi účinný nástroj pro zobrazení vnitřních emocí a pocitů a jejich následné prožití. Už nejsou jen domněnkami, ale konkrétním vyjádřením. Svou uvolněností a určitou hravostí klientovi pomáhá nastoupit cestu poznání i přijetí sebe sama. Obnovuje jeho tvořivou energii. Arteterapie je jednoduchou metodou při práci na sobě. Její využití se nabízí i mimo společné sezení.

Odpovědi na nejčastější otázky

Co mi arteterapie přinese? Arteterapií neboli malováním dovolíte svému nitru vyobrazit jeho potřeby, emoce a pocity. Díky vyobrazenému se můžeme bavit konkrétněji o tom, co se ve Vás děje.
Jak arteterapie probíhá? Mnou osvědčená metoda je ta, kdy svého klienta "přesadím" do uvolněné energie. Ten pak bezmyšlenkovitě nechá ruku s pastelkou volně se pohybovat po papíře. Veškeré pomůcky jsou během našeho sezení vždy k dispozici.
Neumím malovat, zvládnu to? O to právě jde, arteterapie není umění, ale volná technika. Zvládne ji každý, pomohu Vám s tím. Mimo jiné, zjistíte, že vlastně umíte malovat.
Proč je arteterapie účinná? Síla arteterapie tkví ve spontánním vyobrazení klientova vnitřního světa, jeho pocitů a emocí. Ty jsou někdy velmi těžko hmatatelné, proto obrázek, který klient namaluje napomůže procítit to, co se v něm odehrává.

Jsou Vaši blízcí v situaci, kdy je pro ně naše terapie vhodná?

Doporučte mne

Případně to s námi konzultujte

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

nebo NAPIŠTE 

Technika volné malby

Petr Jáchym

Je mi 42 let... před 14ti lety jsem se propadl do hluboké psycho-spirituální krize, která zásadně ovlivnila můj život. Bylo to těžké období, v němž jsem se musel vypořádat se závislostí na alkoholu, zpracovat nejrůznější traumata, nalézt příčiny úzkostných atak, odhalit spouštěče neurotických stavů a vzorce vedoucí do závislostních vztahů. Dnes jsou tato témata častými body mé práce s klienty... jsem zastáncem toho, že průvodce může provézt pouze krajinou, která je mu důvěrně známá.

Hlavním pilířem mé práce je potřeba klienta, se kterou za mnou přichází, z toho vychází užité metody. Ty jsou vždy individuálně užívány dle toho, jakého naturelu je daný klient, co řeší a jaký je cíl k němuž se chce dopracovat.

Základním prvkem je psycho-analýza/konzultace vedoucí k určení příčiny. Ke své práci hojně užívám arte-terapeutickou metodu volné malby, pomocí které společně analyzujeme potřebu klientovi duše.

Důležité je pro mne předat svým klientům funkční nástroje, aby byli schopni sami se sebou pracovat v každodenním životě. Beru svou práci jako progresivní proces v němž s klientem společně aktivně spolupracujeme na jeho obrodě..  

Aplikuji tyto metody:
KTM, EFT, NLP, Silvova metoda, hypnoterapie, imaginace, koučink, dechové a meditační techniky, arte-terapie

Termín sezení: Každé pondělí

Quinta Essentia studio Praha

Transformační terapie v Praze

Plzeňská 127, Praha 5

+420 777 206 377

Otevírací doba

Čtvrtek - pouze na objednávku

Pokud nebereme telefon, věnujeme se terapiím. Zmeškané hovory
evidujeme a zpětně na ně voláme. Děkujeme za pochopení.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
Vytvořte si webové stránky zdarma!