Arteterapie

z Arteterapie využívám techniku volné malby, která Vám pomůže

  • Pojmenovat stavy, ve kterých se nacházíte
  • Vyobrazit emoce a pocity
  • Osvobodit se od různých závislostí
  • Navázání komunikace se svým nitrem

Arte-terapeutickou techniku volné malby

používám v systému Quinta Essentia,
který obnovuje tvořivou energii

Ta se objevuje v mnoha životních oblastech

  • Osobní a profesní život
  • Adaptabilita a flexibilita ke změnám
  • Vzorce chování a myšlení
  • Fyzické i psychické zdraví

Co je Arteterapie?

Je to velmi účinný nástroj pro zobrazení vnitřních emocí a pocitů a jejich následné prožití. Už nejsou jen domněnkami, ale konkrétním vyjádřením. Svou uvolněností a určitou hravostí klientovi pomáhá nastoupit cestu poznání i přijetí sebe sama. Obnovuje jeho tvořivou energii. Arteterapie je jednoduchou metodou při práci na sobě. Její využití se nabízí i mimo společné sezení, tedy pro svou duševní hygienu.

Odpovědi na nejčastější otázky

Co mi arteterapie přinese? Arteterapií neboli malováním dovolíte svému nitru vyobrazit jeho potřeby, emoce a pocity. Díky vyobrazenému se můžeme bavit konkrétněji o tom, co se ve Vás děje.
Jak arteterapie probíhá? Mnou osvědčená metoda je ta, kdy svého klienta "přesadím" do uvolněné energie. Ten pak bezmyšlenkovitě nechá ruku s pastelkou volně se pohybovat po papíře. Veškeré pomůcky jsou během našeho sezení vždy k dispozici.
Neumím malovat, zvládnu to? O to právě jde, arteterapie není umění, ale volná technika. Zvládne ji každý, pomohu Vám s tím. Mimo jiné, zjistíte, že vlastně umíte malovat.
Proč je arteterapie účinná? Síla arteterapie tkví ve spontánním vyobrazení klientova vnitřního světa, jeho pocitů a emocí. Ty jsou někdy velmi těžko hmatatelné, proto obrázek, který klient namaluje napomůže procítit to, co se v něm odehrává.

Jsou Vaši blízcí v situaci, kdy je pro ně terapie vhodná?

Doporučte mne

Případně to s námi konzultujte

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

nebo NAPIŠTE 

Technika volné malby

Petr Jáchym

Práci s duší se věnuji více než 15let…zprvu byl můj zájem čistě osobní, od momentu, kdy jsem se sám dostal do zlomového období svého života. Díky velmi hluboké psycho-spirituální krizi jsem začal docházet na několikaletou jungovskou analýzu a za pomoci arteterapie jsem se dostával primárně ze závislosti na alkoholu. Závislost, jak se ukázalo byla pouhá špička ledovce, jenž následně poukázala na velmi hluboké kořeny mých problémů vedoucích do ranných let mého života. A z nich vystupovaly různé nepříjemnosti jako ataky, závislé vztahy, méněcennost, nemožnost se prosadit, paralýzy, strach z násilí, atp.

Přes studium nejrůznějších zvědomujících technik a školy sebepoznání; prožitkových kurzů a vlastní transformaci, na které jsem si ověřil funkčnost těchto přístupů jsem si vytvořil osobitý styl práce s klienty.

Mou oblíbenou a osvědčenou technikou je práce s volnou malbou, která umožňuje klientům lépe vnímat pocity a emoce ve své vnitřní krajině. A jelikož je to především ranná nepříjemná událost, kterou člověk prožil a která ho ovlivňuje v jeho dospělém životě a zapříčiňuje mnohé problémy jako nefunkční vztahy, závislosti, agresi, nechuť k životu,…tak pracuji právě s těmito stavy. Práce s traumatem v sobě nese velmi funkční potenciál ke změně. Jeho uvolnění poskytne i mnoho doposud zadržované životodárné energie.

K tomu používám jednoduchých imaginačních metod. Ty jsou velmi nápomocné na cestě k sobě a změně v přepisu těchto nepříjemných zážitků, které dokud se nezvědomí budou stále dokola nacházet cestu, jak omezit lidský život v dospělosti.

Hlavním záměrem mé práce je lidem být průvodcem na jejich cestě a zároveň jim předat praktický a účinný klíč, jak k sobě mohou přistupovat a pracovat se stavy, které je provází.

Termín sezení: dle objednání

Quinta Essentia studio Praha

Transformační terapie v Praze

Plzeňská 127, Praha 5

Mokropeská, Černošice

+420 777 206 377

Otevírací doba

dle objednání

Pokud neberu telefon, věnuji se terapiím. Zmeškané hovory
eviduji a zpětně na ně volám. Děkuji za pochopení.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
Vytvořte si webové stránky zdarma!