Completion proces a Partswork


Completion proces:

Jedná se řekněme o řízenou imaginaci, která se váže na pocity, které se objevují v těle. Jejich pojmenováním a zkoumáním dochází velmi často k jejich vizualizaci v podobě zasuté (zdrojové) vzpomínky. Tato vzpomínka je mnohdy velmi ranná a nese s sebou důležitý obsah k prozkoumání a prožití. Tím, že se zvědomí se rozvolní energie, která ji provází. Tato energie dříve sloužící jako krycí prvek pracující proti systému duše je přetransformována (rozvolněna) na energie pracující pro duševní systém, což je velmi úlevné a nápomocné v růstu, sebepoznání.

Partswork:

Tato metoda je asi nejblíže konstelacím...je to vedený rozhovor s vnitřními částmi psychiky. Dotazování se na jejich funkci, od kdy v člověku žijí a jaké mají potřeby. Je to velmi nápomocná metoda pro poznávání vnitřních duševních dějů, jejich pojmenování skrze personifikaci. Tyto složky jsou téměř vždy párové, kdy jedna kryje zažité vzpomínky a druhá je jí podřízená. Výslednicí této metody je nalézt shodu mezi částí člověka a jím samým tak, aby to bylo ku prospěchu celku a dosáhlo se rozvolnění. Za pomocí této metody se rozšiřuje vnímání, pochopení svých niterných potřeb a jejich vyvedení z cykličnosti směrem k progresivnímu působení. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!