Arteterapie - obraz duše:

Aby člověk pochopil své nitro, své pochody v něm - pocity a emoce z něj vystupující je vhodné mít metodu, která je vyobrazuje. Takovou metodou je metoda volné malby.

Všichni jsem zcela jistě někdy viděli malé děti, jak si malují a svůj výtvor bezmezně považují za pravé vyjádření toho, co obrázkem chtěly říci. V arteterapii je to velmi podobné – ideálním stavem je bezmyšlenkový stav, ve kterém člověk nechá svou ruku s pastelkou, křídou nebo fixem po papíře volně se pohybovat a nechá svobodně vyjádřit to, co se v jeho nitru odehrává. Bez očekávání.

Je až neskutečné, jakou energii tato činnost provází. A právě tato energie zachytí ony pochody v člověku, které touží být vyobrazeny a ty pak mohou být pojmenovány. Člověk je má vizuálně před sebou a může se na ně nacítit a vnímat, co se v něm při pozorování odehrává. Mnozí nad svými obrazy meditují, i to je jistě zajímavé.

Hlavní složkou, která hraje roli v práci s obrazem je vnitřní dítě, to ono vyobrazuje své potřeby a svou podobu. Je mnoho článků o vnitřním dítěti a krajině pocitů a emocí, které s sebou nese. Ale pokud není tato energie vyobrazena je to pouhý abstraktní pojem.

Po mnoha letech zkušeností s touto technikou na sobě i na svých klientech mohu konstatovat, že člověk, který se do této práce pustí zažije kvantový skok na práci sebepoznání. A to především proto, že je tato technika velmi aktivní a duše miluje akci a tvořivost. Tím se jí dává podnět k vyobrazení se a autonomie k životu. Obrazem jí dáváme život.

Jak taková práce probíhá:

Výše bylo zmíněno nechat volně ruku pohybovat po papíře a malovat. Je to opravdu jen to - nepřemýšlet a malovat to, co cítím v břiše. Nechat ruku vybírat barvu, která je jí právě nyní blízká. Nechat jí volně obrazit, ať je to cokoli. Čím více je to pro mozek nesrozumitelné, tím lepší a pravější to je.

Těm, pro které je to těžké a já sám vím, že to těžké být může a mnohdy velmi opravdu je doporučuji zavázat si oči například šátkem. To pomůže "odstavit" mozek do pozadí a dá se snadněji a pravěji přistupovat k malbě.

Po rozvázání očí možná budete velmi překvapeni, co na papíře vzniklo, jaké barvy Vaše intuice zvolila. To jsou vždy právě ty barvy, které jsou duši blízké a následná analýza vyobrazeného Vám ukáže směr, kterým se ubírat.

Jako při každé duševní práci buďte oproštěni od toho mít cíl, cesta je tím důležitým, co je třeba absolvovat. Čím abstraktnější a zdánlivě nesmyslnější obraz vznikne tím lépe. Právě takové obrazy mají v sobě největší energetický potencionál a náboj.

Přeji Vám hodně zábavy, nechte své vnitřní dítě čmárat a následně ho i obraz pojmenovat, bude se Vám to líbit.

A ještě jedna věc, dejte do malby dynamiku a rychlost…duševní malba by měla trvat cca 15min. Malujte na vlně energie, jakmile Vás opustí je to impulz, že je pro tento výtvor vyobrazeno vše, co být mělo.


Vytvořte si webové stránky zdarma!