Psycho-Energetická Transformace

Účinná terapeutická metoda, která Vám pomůže

  • Být svobodný a nezávislý na názorech okolí
  • Žít bez bolesti z prožitých traumat 
  • Mít pevné zdraví a zdravé vztahy k okolí a sám k sobě 

Psycho-Energetickou Transformaci 
používáme v systému Quinta Essentia, 
kterým pomáháme ozdravit Váš život.

  • Osobní a profesní život
  • Adaptabilita a flexibilita ke změnám
  • Vzorce chování a myšlení
  • Fyzické i psychické zdraví

Co je Psycho-Energetická Transformace? 

Odpovědi na nejčastější otázky

Je Quinta Essentia řešením pro někoho z Vašich blízkých?

Doporučte nás

Případně to s námi konzultujte

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

+420 724 103 761 - Šárka Horká

nebo NAPIŠTE

Metodu Psycho-Energetické Transformace 
při svých terapiích používají

Petr Jáchym

Je mi 42 let... před 14ti lety jsem se propadl do hluboké psycho-spirituální krize, která zásadně ovlivnila můj život. Bylo to těžké období, v němž jsem se musel vypořádat se závislostí na alkoholu, zpracovat nejrůznější traumata, nalézt příčiny úzkostných atak, odhalit spouštěče neurotických stavů a vzorce vedoucí do závislostních vztahů. Dnes jsou tato témata častými body mé práce s klienty... jsem zastáncem toho, že průvodce může provézt pouze krajinou, která je mu důvěrně známá.

Hlavním pilířem mé práce je potřeba klienta, se kterou za mnou přichází, z toho vychází užité metody. Ty jsou vždy individuálně užívány dle toho, jakého naturelu je daný klient, co řeší a jaký je cíl k němuž se chce dopracovat.

Základním prvkem je psycho-analýza/konzultace vedoucí k určení příčiny. Ke své práci hojně užívám arte-terapeutickou metodu volné malby, pomocí které společně analyzujeme potřebu klientovi duše.

Důležité je pro mne předat svým klientům funkční nástroje, aby byli schopni sami se sebou pracovat v každodenním životě. Beru svou práci jako progresivní proces v němž s klientem společně aktivně spolupracujeme na jeho obrodě..  

Aplikuji tyto metody:
KTM, EFT, NLP, Silvova metoda, hypnoterapie, imaginace, koučink, dechové a meditační techniky, arte-terapie

Termín sezení: Každé pondělí

Šárka Horká

Narodila jsem se v létě 1976 do náročných rodinných vztahů. Má cesta vedla přes zpracovávání těžkých dětských a životních traumat. Vyšla jsem z rodové linie, kde se nesly vzorce násilí, závislosti, agresivity i sexuálního zneužívání. To se pak bolestivě odráželo ve všech mých mezilidských vztazích, v popření sebe sama.

Proto se poměrně brzy stalo mou životní nutností poznávání příčin a důsledků chování člověka ve vztahu k sobě i k druhému. Od 14ti let jsem prostudovala mnoho knih. Potřebovala jsem komplexně obsáhnout lidskou psychiku a tím i sebe. Později mi velmi pomohly různé techniky práce s tělem, terapeutické kurzy a semináře.

Toto celoživotní poznání mi dalo "do rukou" možnosti a způsob jak provést člověka složitým obdobím. Být oporou těm, kteří ztratili kontakt se sebou a chtěli by najít nový směr - totiž k životu v sebeurčení, klidné vyrovnanosti a niterném pocitu štěstí.

S klientem pracuji v důvěrném rozhovoru. S ohledem na jeho témata a jedinečnost vybírám a kombinuji techniky, které považuji za podstatné. Vycházím z různých terapeutických přístupů a poznatků energetické medicíny. Velký význam pro zpracování bolestných zkušeností připisuji i využití Kraniosakrální terapie. 

Aplikuji tyto metody:
KTM, EFT, NLP, Silvova metoda, hypnoterapie, imaginace, dechové a meditační techniky, Kraniosakrální terapie

Termín sezení: Každý čtvrtek

Quinta Essentia studio Praha

Transformační terapie v Praze

Quinta Essentia

Plzeňská 127, Praha 5

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

+420 724 103 761 - Šárka Horká

quinta-essentia@email.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!