POMOHU VÁM
NAJÍT CESTU VPŘED

.

Prožíváte nepříznivé období a chcete změnu?
 Jsem tu pro Vás

Quinta Essentia
pozitivně podporuje Vaše

Vztahy
Sebedůvěru
Vyrovnanost

+

Přináší ozdravné aspekty
do důležitých oblastí Vašeho života

.

  • Osobní a profesní život
  • Adaptabilita a flexibilita ke změnám
  • Vzorce chování a myšlení
  • Fyzické i psychické zdraví


Otevře se Vám nový svět 
příležitostí, sebepoznání a vnitřní svobody

Jste na to připraveni?

Je Quinta Essentia řešením pro někoho z Vašich blízkých?

Doporučte mě

Případně to se mnou konzultujte

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

nebo mi NAPIŠTE

Terapie a nástroje,
které fungují a pomáhají

Používám techniky a poznatky z těchto terapeutických metod:

Psycho-Energetická Transformace, Hlubinná psychologieArteterapie, Completion proces, Partswork Kvantová Transformace Mysli (KTM), Techniky emoční svobody (EFT), Neurolingvistické programování (NLP), Silvova metoda, Hypnoterapie.


3 sezení již přináší výsledky

Opakovaným setkáváním upevňujeme Váš nový kód

Při opakovaných sezeních pracujeme nejen na Vašich pokrocích, ale hlavně pomáháme 
správně zapsat a upevnit Váš nově vytvářený kód do Vašeho podvědomí.
3 sezení se z praxe ukazují jako optimální minimum.

Cena 3 sezení
3.000 Kč

Cena 1 sezení v balíčku 3 sezení = 1000 Kč

Samotné 1 sezení = 1.200 Kč

Odpovědi na nejčastější otázky

Je Quinta Essentia terapie? Quinta Essentia je funkční systém kombinující psychologické techniky a poznatky různých terapeutických směrů a energetické medicíny.
Je pro mne Quinta Essentia vhodná? Míváte pocit, že sami sobě nerozumíte a nevládnete svému životu? Nefungují Vám vztahy se svým nejbližším okolím? Ruší Vás musení, strachy, potřeby a vtíravé myšlenky? Toužíte být citlivý a nepodléhat výkyvům svých nálad? Už jste vyčerpáni neustálým přemýšlením co bude, co by, kdyby? Zužuje Vás úzkost, deprese či strach? Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku ano, pak je Quinta Essentia pro Vás vhodná.
Co mi Váš systém přinese? Místo strachu a pochybností odvahu a sebedůvěru v sebe i život. Místo uzavřenosti a pocitu samoty otevřenost a vnímavost světa jako dobrého místa pro život. Místo deprese a úzkosti schopnost prožívat radost a pocit niterného štěstí. Místo vzteku a zloby klidnou vyrovnanost a život v sebeurčení.
Co konkrétně systémem řešíte? V důvěrném rozhovoru s klientem odhalujeme jeho omezující a škodlivé stereotypy v chování, které následně pomáháme společně přenastavit v jeho prospěch. Klient má možnost odstranit své staré a nefunkční vzorce myšlení. V průběhu sezení poznává a uvědomuje si co opravdu chce, a co nechce, odbourává zábrany a stud, rozpouští traumata a bolestné události. Nabývá pocitu svébytnosti a odvahy začít život skutečně žít.
V čem je Quinta Essentia jedinečná? Jako je jedinečný každý člověk, tak jedinečně a zároveň komplexně Quinta Essentia přistupuje ke klientovi. Své téma klient s námi nejen konzultuje, ale společně prostřednictvím práce s tělem a podvědomím postupně rozpouští vnitřní překážky a aktivuje svůj latentní potenciál.
Proč je tento systém účinný? Člověka vnímáme jako jednotu těla, mysli a duše. Rovnováhu těchto složek v naší jednotě považujeme za základní princip lidského zdraví. Systémem propojování mysli, těla a duše klient aktivně prožívá sebe samého. Rozvazuje limitující programy ve své neuronové síti, podporuje progresivní změnu v rozvoji vlastní osobnosti. Klient praktikuje techniky i ve svém prostředí, tím kotví a posiluje své nové kódy.
Kolik to stojí? Vaše investice je 1.000 Kč za hodinu. Zvýhodněná cena 900 Kč je pro Vás v balíčku 3 sezení (3x60min.) 2.700 Kč v jednorázové úhradě.
Jak rychle se dostaví výsledky? To je individuální záležitost s ohledem na to, co potřebuje klient řešit. Klient na sobě pracuje s námi i doma. Tím průběžně koriguje své emoce, rozhodování a chování. Zábrany postupně ustupují a klient prožívá nový začátek, do kterého jej při sezeních vybavíme praktickými nástroji pro využití v běžném životě.
Můj známý má potíže, jak postupovat? Známému či blízkému člověku, který je v nesnázích můžete odeslat kontakt na naše webové stránky. Umožníte mu svobodu volby, zda chce své téma řešit a zda vnímá náš systém jako vhodný. On sám se pak rozhodne jestli si objedná termín sezení a zavolá nám. Nevíte-li si rady, kontaktujte nás.


Váš průvodce
na Vaší cestě změn

Petr Jáchym

Práci s duší se věnuji více než 15let…zprvu byl můj zájem čistě osobní, od momentu, kdy jsem se sám dostal do zlomového období svého života. Díky velmi hluboké psycho-spirituální krizi jsem začal docházet na několikaletou jungovskou analýzu a za pomoci arteterapie jsem se dostával primárně ze závislosti na alkoholu. Závislost, jak se ukázalo byla pouhá špička ledovce, jenž následně poukázala na velmi hluboké kořeny mých problémů vedoucích do ranných let mého života. A z nich vystupovaly různé nepříjemnosti jako ataky, závislé vztahy, méněcennost, nemožnost se prosadit, paralýzy, strach z násilí, atp.

Přes studium nejrůznějších zvědomujících technik a školy sebepoznání; prožitkových kurzů a vlastní transformaci, na které jsem si ověřil funkčnost těchto přístupů jsem si vytvořil osobitý styl práce s klienty.

Mou oblíbenou a osvědčenou technikou je práce s volnou malbou, která umožňuje klientům lépe vnímat pocity a emoce ve své vnitřní krajině. A jelikož je to především ranná nepříjemná událost, kterou člověk prožil a která ho ovlivňuje v jeho dospělém životě a zapříčiňuje mnohé problémy jako nefunkční vztahy, závislosti, agresi, nechuť k životu,…tak pracuji právě s těmito stavy. Práce s traumatem v sobě nese velmi funkční potenciál ke změně. Jeho uvolnění poskytne i mnoho doposud zadržované životodárné energie.

K tomu používám jednoduchých imaginačních metod. Ty jsou velmi nápomocné na cestě k sobě a změně v přepisu těchto nepříjemných zážitků, které dokud se nezvědomí budou stále dokola nacházet cestu, jak omezit lidský život v dospělosti.

Hlavním záměrem mé práce je lidem být průvodcem na jejich cestě a zároveň jim předat praktický a účinný klíč, jak            k sobě mohou přistupovat a pracovat se stavy, které je provází.


Užívám tyto metody:

Arte-terapie, Hlubinná psychologie, imaginace (Completion proces a Partswork), dechové a zvnitřňující techniky, Zvědomování těla, volný tanec, KTM, EFT, NLP, Silvova metoda, dílčí poznatky z hypnoterapie

Quinta Essentia

Transformační terapie v Praze

Plzeňská 127, Praha 5 

Mokropeská, Černošice

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

quinta-essentia@email.cz

Otevírací doba

Pouze na objednávku

Pokud neberu telefon, věnuji se terapiím. Zmeškané hovory
eviduji a zpětně na ně volám. Děkuji za pochopení...

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
Vytvořte si webové stránky zdarma!