Hlubinná Psychologie

Účinný psychologický směr, který Vám pomáhá

  • Dosáhnout většího sebeuvědomění
  • Zdravě myslet a plnit si svá přání
  • Žít v sebedůvěře
  • Integrovat nevědomé vzorce chování

Poznatky z Hlubinné Psychologie
používám v systému Quinta Essentia,
kterým pomáhám ozdravit Váš život

To se projevuje v různých životních oblastech

  • Osobní a profesní život
  • Adaptabilita a flexibilita ke změnám
  • Vzorce chování a myšlení
  • Fyzické i psychické zdraví

Co je Hlubinná Psychologie

Základem hlubinné psychologie je ponoření se do psychiky člověka. Jeden z jejích nástrojů je analýza. Účelem psycho-analýzy je náprava dysfunkčních myšlenek a chování. Jde hlouběji do oblastí psychiky, které podněcují probuzení a povzbuzují k většímu sebeuvědomění. 

Odpovědi na nejčastější otázky

Co mi hlubinná psychologie přinese? Řešení jádra tématu, které Vás k nám přivádí. Odhalujete s námi emoce a pocity a my Vám pomáháme dobrat se podstaty toho, co řešíte. Otvíráte si tím dveře vedoucí ke svobodnému životu duše člověka.
Neumím o sobě moc mluvit, zvládnu to? Zvládnete, pomůžeme Vám s tím. Když už jste zde, na našich stránkách, je Vaše duše již nasměrována k tomu, aby se o ní vedla řeč. Budeme postupovat pomalu a bezpečně.
Jak psycho-analýza probíhá? Hlubinná psychologie neboli psycho-analýza je vlastně povídání si o problému, se kterým za námi přicházíte. Díky tomuto rozhovoru se dotýkáme pocitově-emocionální části ve Vás. Díky jejímu energetickému náboji a směru můžeme mapovat pozadí vedoucí k příčině. Tak zamíříme do míst, odkud téma pochází.
Proč je hlubinná psychologie účinná? Klient se při rozhovoru dotýká svých pocitů, emocí, cítí své nálady. Vnímá více svými vjemy, to je důkazem spojení se se sebou. Zakouší, že sám sebe cítí, prožívá se z širšího spektra. Hlouběji v sobě zaznamenává mnohé, co do doby než o sobě začal hovořit neměl ani tušení, že by mohl prožívat.

Jsou Vaši blízcí v situaci, kdy je pro ně naše terapie vhodná?

Doporučte mne

Případně to se mnou konzultujte

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

Poznatky Hlubinné Psychologie

Petr Jáchym

Je mi 43 let... před 15ti lety jsem se propadl do hluboké psycho-spirituální krize, která zásadně ovlivnila můj život. Bylo to těžké období, v němž jsem se musel vypořádat se závislostí na alkoholu, zpracovat nejrůznější traumata, nalézt příčiny úzkostných atak, odhalit spouštěče neurotických stavů a vzorce vedoucí do závislostních vztahů. Dnes jsou tato témata častými body mé práce s klienty... jsem zastáncem toho, že průvodce může provézt pouze krajinou, která je mu důvěrně známá.

Hlavním pilířem mé práce je potřeba klienta, se kterou za mnou přichází, z toho vychází užité metody. Ty jsou vždy individuálně užívány dle toho, jakého naturelu je daný klient, co řeší a jaký je cíl k němuž se chce dopracovat.

Základním prvkem je psycho-analýza, konzultace vedoucí k určení příčiny. Ke své práci hojně užívám arte-terapeutickou metodu volné malby, pomocí které společně analyzujeme potřebu klientovi duše.

Důležité je pro mne předat svým klientům funkční nástroje, aby byli schopni sami se sebou pracovat v každodenním životě.

Beru svou práci jako progresivní proces v němž s klientem společně aktivně spolupracujeme na jeho obrodě. 


Aplikuji tyto metody:
  Arte-terapie, imaginace, dechové a meditační techniky, volný tanec, Full body presence, KTM, EFT, NLP, Silvova metoda, hypnoterapie

Quinta Essentia

Transformační terapie v Praze

Plzeňská 127, Praha 5

Mokropeská, Černošice

+420 777 206 377 - Petr Jáchym

Otevírací doba

Pouze na objednávku

Pokud neberu telefon, věnuji se terapiím. Zmeškané hovory
eviduji a zpětně na ně volám. Děkuji za pochopení...


Vytvořte si webové stránky zdarma!